Skip to main contentOpłaty

Uchwała nr 6/2023 Zarządu UKP Polonia Warszawa z dnia 31.08.2023 r. zmieniająca Uchwałę nr 2/2022 z dnia 30.08.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich w Uczniowskim Klubie Pływackim Polonia Warszawa.

Na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Klubu, Zarząd UKP Polonia Warszawa uchwala co następuje:

§ 1 Ustala się następującą wysokość składek członkowskich dla zawodników z poszczególnych klas pływackich:

 • klasa I – 100 zł
 • klasa II – 130 zł
 • klasa III – 175 zł
 • klasa IV – 205 zł
 • klasa V – 230 zł
 • klasa VI – 265 zł
 • klasa VII – 265 zł
 • klasa VIII – 290 zł
 • klasy I–IV LO – 290 zł

§ 2 Zarząd przyznał ulgę dla rodzeństwa w taki sposób, że młodsze z rodzeństwa płaci 50% stawki obowiązującej.

§ 3 Składki należy opłacać przez okres 12 miesięcy.

§ 4 W miesiącach lipiec oraz sierpień obowiązuje ulga w wysokości 50% stawki obowiązującej.

§ 5 Składkę członkowską należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 roku.

Ponadto przypominamy, że:

 • przy regulowaniu składek konieczne jest prawidłowe wpisywanie numeru UH-…. nadanego z systemu Szybkiej Składki w tytule przelewu. To usprawnia prawidłowe naliczanie składek;
 • mają Państwo możliwość dostępu do systemu Szybkich Składek na panel zawodnika poprzez link: https://app.szybkieskladki.pl/zawodnicy/login
  Loginem jest adres mailowy zapisany w systemie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: klub@ukppolonia.pl


ZASADy DOKONYWANIA PRZELEWÓW:

 • Składki opłacamy do 10-go dnia każdego miesiąca;
 • nie wpisujemy żadnych dodatkowych informacji w tytule przelewów;
 • dokonujemy oddzielnych przelewów za rodzeństwo;
 • każdy zawodnik ma oddzielny rachunek w systemie księgowym klubu, nieistotna jest klasa oraz miesiąc za który wpłacacie;
 • wpłaty zaliczane są na bieżące należności w przypadku regularnego opłacania składek lub najstarsze należności w przypadku zaległości.


Drodzy Rodzice,

w aplikacji SzybkieSkładki.pl dostępny jest już Portal dla Uczestników szkolenia w UKP Polonia Warszawa.

Możecie w nim zarówno sprawdzić stan rozliczeń zawodnika z tytułu składek i opłat, jak i dokonać płatności przez Cashbill.

Przed pierwszym logowaniem należy aktywować konto:Następnie otrzymacie link do nadania hasła.


Ubezpieczenia

Informujemy, iż Uczniowski Klub Pływacki Polonia Warszawa posiada wykupione ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności. Ubezpieczenie OC posiadają także zatrudnieni w naszym Klubie trenerzy.
Klub nie zapewnia ubezpieczenia NNW, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym, w wielu przypadkach wykupionym przez Państwa np. w szkole. Jego zakres obejmuje zajęcia dzieci na pływalni. Jeśli chcą Państwo posiadać takie ubezpieczenie prosimy o jego zakup we własnym zakresie. W przypadku zgłoszenia większej liczby zawodników Klub może rozszerzyć posiadane ubezpieczenie o NNW na Państwa koszt.

NUMERY RACHUNKÓW

 • Składki członkowskie

  13 1090 1841 0000 0001 3709 0420
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko zawodnika, składka klubowa
 • Obozy i zgrupowania

  29 1090 1841 0000 0001 3709 3236
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko zawodnika, obóz/zgrupowanie
 • Zawody

  12 1090 1841 0000 0001 3709 3251
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko zawodnika, nazwa zawodów
 • Działalność odpłatna (szkółka, master, inne )

  54 1090 1841 0000 0001 3709 3271
  Tytuł przelewu : Imię i nazwisko, masters/szkółka

STYPENDIA SPORTOWE

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Zarządu UKP Polonia Warszawa, począwszy od kwietnia 2019 roku, zawodnicy naszego Klubu z I Klasą Sportową oraz Klasą Mistrzowską Krajową będą otrzymywać stypendia sportowe. Szczegóły dotyczące przyznawania stypendiów w naszym Klubie określa Uchwała Zarządu UKP Polonia Warszawa stanowiąca Regulamin przyznawania stypendiów sportowych w UKP Polonia Warszawa.

Dotacje


ŚRODKI PUBLICZNE

UKP Polonia Warszawa w ramach działalności statutowej realizuje następujące programy rozwoju sportowego jako zlecone zadania publiczne:

ROK 2024

 • Wsparcie ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy w kwocie 260 121 000 zł: “Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”

ROK 2023

 • Wsparcie ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy w kwocie 235 345 000 zł: “Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”

 • Wsparcie ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w kwocie 45 750 zł: “Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2023 roku”

ROK 2022

 • Wsparcie ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy w kwocie 208 404 000 zł: “Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”

 • Wsparcie ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w kwocie 18 000 zł: “Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”

ROK 2021

 • Wsparcie ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy w kwocie 224 972 000 zł: “Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”

 • Wsparcie ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w kwocie 32 000 zł: “Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”

 • Wsparcie ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w kwocie 33 000 zł: “Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”

ROK 2020

 • Wsparcie ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy w kwocie 223 092 000 zł: “Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”

 • Wsparcie ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w kwocie 30 000 zł: “Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”

 • Wsparcie ze środków Biura Edukacji m.st. Warszawy w kwocie 36 575 zł: “Lato poza miastem” 

ROK 2019

 • Wsparcie ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy w kwocie 237 148 000 zł: “Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”

 • Wsparcie ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w kwocie 45 000 zł: “Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”

ROK 2018

 • Wsparcie ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy w kwocie 108 060 000 zł: “Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”

 • Wsparcie ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w kwocie 30 000 zł: “Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”

 • Wsparcie ze środków Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy w kwocie 36 750 zł: “Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2018”

 • Wsparcie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000 zł: “Udział zawodników UKP Polonia w Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców”

ROK 2017

 • Wsparcie ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy w kwocie 20 670 zł: “Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”

 • Wsparcie ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy w kwocie 25 000 zł: “Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”

PARTNERZY KLUBU