Skip to main content

szkoły

Treningi pływackie w klubie UKP Polonia Warszawa wpisane są w program zajęć lekcyjnych ucznia/uczennicy. Współpracujemy z dwoma szkołami:

Szkołą Podstawową nr 158 im. Jana Kilińskiego
ul. Ciasna 13, Warszawa

Liceum Mistrzostwa Sportowego im. gen. Broni Władysława Andersa
ul. Konwiktorska 5/7, Warszawa

 

Wpisanie treningów w plan zajęć lekcyjnych jest ogromnym ułatwieniem zarówno dla samego zawodnika/zawodniczki jak i jego rodziców. Trenerzy/Trenerki ściśle współpracują z nauczycielami szkół, tak, aby sprawnie połączyć naukę ze sportem. W dniach zawodów nauczyciele nie przeprowadzają sprawdzianów, a trenerzy motywują zawodników do osiągania jak najlepszych wyników w nauce.


Nabory

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 


Organizacja szkolenia

Wszystkie treningi w Klubie wplecione są w grafik zajęć szkolnych, nie kolidując z nauką .  W drodze na basen i z powrotem uczniowie przebywają pod opieką wychowawców i nie wymagają zaangażowania rodziców. Sportowcy od najmłodszych lat uczą się systematyczności, trenując regularnie kilka razy w tygodniu. Liczba treningów jest dopasowana do ich wieku i możliwości, i rośnie wraz z rozwojem zawodnika:

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • Klasy 1-2

  3 treningi pływackie w tygodniu (po 60 min)
  1 trening ogólnorozwojowy na lądzie w tygodniu

 • Klasy 3-4

  5 treningów pływackich  (po 60-90 minut)
  1 trening ogólnorozwojowy na lądzie w tygodniu

 • Klasy 5-6

  8 treningów pływackich (po 90 min)
  2 treningi ogólnorozwojowe na lądzie w tygodniu

 • Klasy 7-8

  8-9 treningów pływackich (po 90 min)
  2 treningi ogólnorozwojowe na lądzie 

liceum

 • W zależności
  od grup treningowych

  8-10 treningów pływackich (po 120 min)
  3 treningi ogólnorozwojowe na lądzie w tygodniu (+ 2 treningi przygotowania motorycznego w siłowni)

Treningi

Treningi pływackie odbywają się od poniedziałku do soboty na trzech basenach:

 • Ośrodek Polonia SCSAW (25 m)
 • Ośrodek Inflancka SCSAW (50 m)
 • Pałac Młodzieży (25 m)